kèo nhà cái m88 NEWS
Vị trí của bạn: kèo nhà cái m88 > kèo nhà cái m88 > Chi _gY0VGCTT
Chi _gY0VGCTT
Ngày 2022-11-10 23:34     HITS: 188

Chi _gY0VGCTT

Chi Chi ~ 40 cm; Độ dài của bãi cỏ của sân bóng nói chung là 45 ~ Giữa 50 cm, số lượng bãi cỏ trong trò chơi là 70 ~ 80 cm; Lawn nhân tạo có một bộ đệm thể thao nhất định, nhưng một vấn đề cần tránh là khi chiều dài của bãi cỏ thể thao vượt quá 35 cm, sau đó trong quá trình vận động viên bảo vệ mạnh mẽ, cùng một lúc, cũng dễ bị bệnh, bị bệnh, Và nó có nhiều khả năng gây ra thiệt hại và thiệt hại.

Do đó,kèo nhà cái m88 ; 2.

Độ cứng của địa điểm ; 3.

mức độ cỏ được sử dụng.<